Τα Τμήματα του Σχολείου Μας

 

Στο σχολείο μας υπάρχουν τα εξής τμήματα:

 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Α1 Μιχαλόλια Ευγενία
Α2 Ταλιαδούρου Αθανασία
Β1 Παπαδημητρίου Σοφία
Β2 Βασιλείου Άσπα
Γ1 Συροπούλου Φανή
Γ2 Λαμπράκης Γιώργος
Δ1 Διαλούπη Μαρία
Δ2 Πίκουλα Χρυσάνθη
Ε1 Ιωάννου Γρηγόρης
Ε2 Κατεργάρη Μίνα
ΣΤ1 Σαρλά Φωτεινή
ΣΤ2 Μπέτσα Βίκυ