Διοικητικό Συμβούλιο

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας είναι το εξής:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα